ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az Hörmann Hungária Kft, mint szolgáltató (továbbiakban „Hörmann”) által üzemeltetett webáruház (továbbiakban: „Webáruház”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza a Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: „Ügyfél”) általi használatának feltételeit.

Az ÁSZF 2013. 11. 15-vel lép hatályba.

A Webáruház böngészésével és használatával az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Hörmann nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Hörmann semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfél az alább megadott elérhetőségeken tájékozódhat.

1. Hörmann adatai

 

Név: Hörmann Hungária Kft.

Székhely 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 15.

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 15.

Cégjegyzékszám: 13-09-092496

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 10587751-2-13.

E-mail cím: info@hormann.hu

Telefonszám (ügyfélszolgálat): 06 80 88 75 75

Fax: 06/24 525-110

 

A szerződés a Hörmann Hungária Kft szakkereskedővel jön létre!

 

2. A Webáruházban folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog

A Webáruház célja a Hörmann által forgalmazott garázs- és kertkapu meghajtások, valamint ezek kiegészítőinek, alkatrészeinek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Hörmann nem vállal felelősséget. 

Ügyfél a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Hörmann nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Hörmann kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Hörmann ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Hörmann nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Ügyfél elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Ügyfélt terheli a felelősség.

Ha az Ügyfél a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Hörmann felé. Ha a Hörmann jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Hörmann a szerzői jogi feljogosított használója a Webáruház, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Hörmann előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Hörmann előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Webáruházban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Hörmann előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Webáruházban található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A Webáruház fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy a Hörmann támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Hörmannal, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Webáruház, illetve a Hörmann és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Hörmann egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Hörmann jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Hörmann fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a Webáruház domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Hörmann adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Hörmann külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Hörmann által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Hörmann adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél elfogadja, hogy a Hörmann a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.


3. Felhasználási feltételek

3.1. A rendelés feltétele

A Webáruház tartalmának minden része bármely Ügyfél számára regisztráció és bejelentkezés nélkül érhető el, regisztrációra a Webáruházban nincs lehetőség. A termék megrendeléséhez szükséges adatokat kizárólag a termék kiválasztása után, a vásárlás véglegesítésekor kell megadni. Mivel nincs egyéni felhasználói fiók, minden a megrendeléshez szükséges adatot minden újonnan megkezdett vásárlásnál ki kell tölteni.


4. Megvásárolható termékek köre, termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek a Webáruház online megrendelési felületén vásárolhatók meg. A Webáruházban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a termékek mellett találhatók.

Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt hozzáadásra kerül a termék vételárához, továbbá a „Szállítási díjtáblázat”-ban is megtalálhatóak (bővebben 5.4. pont).

A Hörmann fenntartja a jogot  aWebáruházban feltüntetett árak változtatására azzal, hogy a változtatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez a változtatás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékek árainál, Hörmann fenntartja a jogot a korrekcióra. Erről az Ügyfelet azonnal tájékoztatja telefonon vagy emailben. Ebben az esetben az Ügyfél megerősítheti, vagy elállhat a szerződéstől.


5. Vásárlás a Webáruházban

5.1. Rendelés folyamata és feltételei

5.1.1. Termékek kiválasztása és kosárba helyezése

Az Ügyfél a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságáról, a termék nevére, a terméket ábrázoló képre vagy a „Bővebben” feliratra történő kattintást követően tájékozódhat.

Az Ügyfél a Webáruházban megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Webáruház felső menüjében található "Termékeink" gombra kattintást követően nézelődhet, illetve a "Akciók" feliratra kattintva megtekintheti a Webáruház akciós kínálatát. Az Ügyfél keresni is tud a Webáruházban, ha a keresőmezőben begépeli a keresendő termék nevét vagy annak egy részletét.

A termék kiválasztásakor az Ügyfél megtekintheti a termékre vonatkozó információkat/terméktulajdonságokat. A termék képe mellett jobb oldalon a helyes darabszám megadása után a „Kosárba” gombra kattintva a választott termék a virtuális kosárba kerül és automatikusan megjelenik a kosár aktuális tartalma. Az Ügyfél a vásárlást a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva folytathatja. A további termékek kosárba helyezésével a kosár tartalma automatikusan frissül. Az Ügyfél, kosarába helyezett termékeket bármikor törölheti a „Kosár” menüponton belül a termék mellett található „X” ikonra kattintva.

5.1.2.  Megrendelés véglegesítése

Amennyiben az Ügyfél a kosarának tartalmát véglegesíteni szeretné, a „Tovább a rendeléshez” gombra kattintva teheti meg. A megjelenő ablakban adhatja meg a szállítási és számlázási adatait. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Az Ügyfél a rendeléséhez a „Megjegyzés” dobozban megjegyzést fűzhet.

Ugyanitt választhat a legördülő menüben (amennyiben több lehetőség van) kínált szállítási és fizetési módok közül. A lap alján megjelenik a termékek összsúlya, a szállítás díja, valamint a vásárlás bruttó összértéke a szállítási díjjal kalkulálva. 

Megrendelése véglegesítése előtt az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy az adatait helyesen adta-e meg és a megfelelő termékeket helyezte a kosarába! Az oldal alján a vásárlási feltételek elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést és küldheti el azt a Hörmann részére.

 

5.1.3. Adatbeviteli hibák javítása, megrendelés módosítása, törlése

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a  „Vissza a kosár módosítása” feliratra kattintva ahol törölheti a terméket a kosarából az „x” gombra kattintva vagy megváltoztathatja a darabszámot , a darabszám pontos beírásával.

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Hibásan leadott megrendelését, vagy megrendelésének törlését 1 munkanapon belül jelezze telefonon  vagy e-mailben  a Hörmann felé!

 

5.2. Megrendelés feldolgozása és visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat megérkezését a Hörmann késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Ha Az Ügyfél rendelését már elküldte a Hörmann részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Hörmann felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Hörmanntól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Hörmann részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Hörmann és az Ügyfél között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Amennyiben 48 órán belül megrendelését nem igazoltuk vissza email-ben, jelezze az 1. pontban megtalálható ügyfélszolgálati telefonszámunkon. 

5.3.  Fizetési feltételek

A Webáruházban megrendelt termék vételárát az Ügyfél a következőképpen egyenlítheti ki:

Előreutalással: A termék ellenértékét és az esetleges szállítási költséget banki előre utalással egyenlíti ki. A megrendelt terméket a vételár és esetleges szállítási költség beérkezése után kézbesítjük.

Utánvéttel: Amennyiben a terméket szállítással rendeli meg, lehetőség van az áru ellenértékét utánvéttel kiegyenlíteni. A vételár és az esetleges szállítási költség az áru átvételekor a kézbesítőnek fizetendő készpénzben. Utánvéttel történő fizetéshez a szállítási módok közül válassza a "Szállítás utánvéttel" opciót!

Készpénzben: Amennyiben a termék átvételére Személyes átvételt jelölt meg, a  kiválasztott üzletben a termék ellenértékét készpénzben is kiegyenlítheti.

5.4. Szállítás / Személyes átvétel feltételei 

5.4.1.  Szállítás megrendelése: A Webáruházban az Ügyfélnek lehetősége van a kiválasztott termék szállításának megrendelésére. A szállítással történő megrendeléskor a Hörmann szállítási díjat számol fel, amit a Szállítási díjtáblázat tartalmaz, valamint a megrendelés folyamatában szállítási költségként is feltüntetésre kerül és hozzáadódik a vásárlás végösszegéhez. A csomagok kiszállítása munkanapokon 8-17 óra között történik, ezért olyan szállítási címet adjon meg, amelyen a futár a csomagot ebben az időszakban kézbesíteni tudja.

5.4.2.  Szállítás megrendelése utánvéttel: Amennyiben a terméket szállítással együtt rendeli meg, lehetősége van a termék vételárát és az esetleges szállítási költséget utánvéttel kiegyenlíteni.  Ebben az esetben a termék és az esetleges szállítási költség az áru átvételekor fizetendő készpénzben a kézbesítőnek.

Szállítási díjak

Súly          Futárszolgálat bruttó szállítási díj          MPL bruttó szállítási díj kezelési költséggel

1 kg-ig           2 600 Ft                                              1 990 Ft + 6 000 Ft

5 kg-ig           4 210  Ft                                             1 990 Ft + 6 000 Ft

10 kg-ig         4 650 Ft                                              1 990 Ft + 6 000 Ft

15 kg-ig         5 200 Ft                                              2 990 Ft + 6 000 Ft

20 kg-ig         5 800 Ft                                              2 990 Ft + 6 000 Ft

25 kg-ig         6 200 Ft                                              5 990 Ft + 6 000 Ft

30 kg-ig         6 600 Ft                                              5 990 Ft + 6 000 Ft

40 kg-ig         7 300 Ft                                              5 990 Ft + 6 000 Ft

 MPL szállítás esetén a csomag postára szállítása miatt külön kezelési költség kerül felszámolásra.

 A Webáruházban vásárolt termékek kiszállítását kizárólag belföldi postacímre teljesíti a Hörmann. A belföldi kézbesítést a Magyar Posta Zrt., vagy a Hörmann partner által választott futárszolgálat végzi,. A Hörmann termékeinek külföldre történő kézbesítésére nincs lehetőség, a külföldi szállítási címre vonatkozó megrendelés érvénytelennek minősül!

Amennyiben a termék csomagolása vagy maga a termék sérült, azt a kézbesítő jelenlétében jegyzőkönyveztesse, és a csomagot ne vegye át! Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget nem vállalunk!

5.4.3. Személyes átvétel

Telefonon vagy e-mailben történő előzetes egyeztetést követően a megvásárolt terméket a Hörmann üzlethelyiségében is átveheti az Ügyfél. Személyes átvétel esetén a Hörmann szállítási díjat nem számít fel.

5.5. Számla

A termékről kiállított számla a termék postai vagy kiszállítással történő kézbesítése esetén a termékkel egy időben kerül kézbesítésre.


6. Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Hörmann tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Hörmann irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


7. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó ellállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy  általi átvételének napjától

számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Hörmann részére. Ebből a célból Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Hörmann részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Hörmann emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Hörmannak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Hörmann a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Hörmann 1.. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.                                                                                            

A termék Hörmann címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Hörmannak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Hörmann visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Hörmann által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Hörmann jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Hörmann a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Hörmann, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Hörmann, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.


8. Jótállás

A Hörmann nem értékesít az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeket, azonban a Webáruházban megvásárolható termékekre, az alapanyag és termék hibátlan minőségéért a gyártó által biztosított, önként vállalt jótállást biztosít.

Amennyiben a Hörmann által gyártott és értékesített valamelyik termék kötelező jótállás körébe tartozik, úgy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Valamennyi termékre az átadást követő 12 hónapos jótállást biztosít a Hörmann.

Kivételt képeznek ez alól egyes lakossági felhasználásra szánt termékek:

- LTE/EPU/ LPU/LTH 40 szekcionált, HST oldalra futó szekcionált és RollMatic garázsredőnykapu, valamint a Berry N80, F80 és DF 98 billenő garázskapuk, melyek esetében a kapuk biztonságos működésére 10 év,

- a kapuk kopó-mozgó alkatrészeire (rugók, drótkötelek, görgők, zsanérok) 5 év a jótállási idő (feltételeket lásd a jótállási jegyen!).

- A SupraMatic E/P/H, ProMatic és ProMatic P, RollMatic, STA, RotaMatic, RotaMatic P/PL, LineaMatic és LineaMatic P, DTH és DTU meghajtások esetében 5 év,

- az EcoStar meghajtás esetén 2 év a jótállási idő, illetve

- 2 év a távirányítókra, az összes egyéb kezelőszervre és meghajtástartozékra.

Az ipari vagy ipari jellegű környezetben működő szerkezetek esetén a jótállás feltétele, hogy az üzemeltető az első üzembe helyezést követően, évente legalább 2 alkalommal, a Hörmann által minősített szakszerelővel karbantartassa a szerkezeteket. Amennyiben az éves nyitási- /működtetési-ciklusok száma meghaladja a 8000 ciklust, úgy további 4000 ciklusonként legalább 1 karbantartás elvégzése szükséges. Tűzgátló tolókapuk esetén, amennyiben a napi nyitásszám meghaladja az 5 nyitást, és/vagy erős porterhelés mellett működik a kapu, gyakoribb karbantartás szükséges. Ilyen esetekben az évente szükséges karbantartások számát a Hörmann egyedileg, az adott körülmények figyelembevételével határozza meg.

A karbantartás tényét jegyzőkönyvezni kell. A meghajtással ellátott termékek csomagolásában gépkönyv található, melyet a Hörmann viszonteladó/szerelő partner kitöltve köteles átadni az üzemeltetőnek/fogyasztónak, amivel a szerelő igazolja, hogy a termék beépítése során betartotta az MSZ EN 13241 -1 szabvány előírásait. Az ipari kapuk gépkönyvét kizárólag csak a Hörmann által minősített szakszerelő töltheti ki és írhatja alá.

A minősített szerelő által kitöltött és aláírt gépkönyv, a vásárlást igazoló számla, és a karbantartás elvégzését igazoló jegyzőkönyv felmutatása alapfeltétele annak, hogy a Hörmann jótállási kötelezettsége teljesítésének. 

A jótállási időn belüli meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni és a meghibásodott terméket használaton kívül kell helyezni. Hibás termék további használatából eredő károkért a Hörmann nem vállal felelősséget.

Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

Hörmann, a meghibásodott terméket a jótállási időn belül az alkatrész javításával, vagy az alkatrész cseréjével javítja, vagy az ellenértéket ennek megfelelően csökkenti, vagy a terméket kicseréli illetve visszafizeti a vételárat. A termék teljes cseréje vagy jelentősebb részének (fődarab) kicserélése esetén a jótállás érvényesítésére biztosított határidő a kicserélt termékre / alkatrészre újra kezdődik.

Nem terjed ki a jótállási kötelezettség azon meghibásodásokra, melyek:

- a szakszerűtlen mozgatásból és helytelen beszerelésből

- a nem rendeltetésszerű használatból,

- a helytelen üzembe helyezésből, és helytelen kezelésből,

- az előírt karbantartás elmulasztásából,

- olyan külső hatásokra, mint pl. tűz, víz, só, lúg, sav hatására,

- az alapozás és egyéb felületvédelem hatására,

- a helytelen és/vagy nem időben történt védőfestésből,

- idegen eredetű alkatrészek gyártó engedélye nélküli használatából,

- figyelmetlenségből vagy szándékos rongálásból,

- a típustábla, termékszám eltávolításából vagy felismerhetetlenné tételéből keletkeztek.

Ezen kívül nem terjed ki jótállási kötelezettség a jótállási időintervallumon belül, de a gyár által előre meghatározott nyitásciklusok leteltét követően meghibásodó alábbi alkatrészekre (zárójelben a jótállási időn belül, az adott alkatrészre vállalt nyitásciklusok száma):

Gyorskapuk meghajtása (500.000 nyitásciklus)

Gyorskapuk csőmotoros hajtása (250.000 nyitásciklus)

Gyorskapu elektronikus fék (250.000 nyitásciklus)

Energialánc (250.000 nyitásciklus)

Gyorskapuk rugói (100.000 nyitásciklus)

Gyorskapu-gurtni (100.000 nyitásciklus)

Spirálkábel (50.000 nyitásciklus)

Gyorskapu futógörgők (100.000 nyitásciklus)

Elem drótnélküli jelátvitelhez (100.000 nyitásciklus)

USV szünetmentes tápegység (100.000 nyitásciklus)

Hörmann, a termékhez használati-kezelési utasítást ad, amelynek előírásait mindenképpen be kell tartani. A rendeltetésszerű használat megismertetése a szerkezet beüzemelőjének a feladata!

Amennyiben a dokumentáltan bejelentett meghibásodás az Ügyfél közreműködésének eredménye, úgy a Hörmann nem köteles mindaddig a hiba elhárítására, míg az Ügyfél a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az egy hónapot meghaladja, úgy a Hörmann jótállási kötelezettsége megszűnik.

Hörmann kötelezettsége nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általa szállított árukban keletkeztek.

Hörmann garanciális hibabejelentést csak írásban (levél, telefax, e-mail) fogad el a 9.3. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.


9. Szavatosság

A szavatosság részletes szabályait és a szavatossági igény érvényesítésének módjait az 2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), a 11/1985. ( VI.22. ) ÉVM-IpM-KM- MÉM-BkM. sz. együttes rendelet, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet tartalmazza.

9.1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Hörmann hibás teljesítése esetén a Hörmannal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hörmann számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hörmann költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hörmann adott okot.

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Hörmannal.

Ügyfél közvetlenül a Hörmannal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Hörmanntól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Hörmann csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Hörmann bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles Az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2.            Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Hörmann) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Hörmann) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Hörmann) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit az Ügyfél a következő elérhetőségeken jelentheti be:

Hörmann Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 15.

E-mail cím: info@hormann.hu

Fax: 06/24 525-110

Jótállási igény csak a számla vagy annak másolata, a minősített szakszerelő által kitöltött és aláírt gépkönyv, valamint a karbantartás elvégzését igazoló jegyzőkönyv és azt igazoló számla másolata birtokában érvényesíthető.


10. Egyéb rendelkezések

10.1.        Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail cím: info@hormann.hu

Fax: 06/24 525-110

Hörmann a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Hörmann a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel. 

Hörmann a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Hörmann a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Hörmann az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Hörmann egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Hörmann a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Hörmann az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

10.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Hörmann és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Hörmannal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Hörmann üzlethelyiségében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Hörmann 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Hörmann székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

            Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

            mellett működő Békéltető Testület

            (Pest Megyei Békéltető Testület)

            1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

            Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

            Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

            E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

            Levelezési cím:

            Pest Megyei Békéltető Testület

            1364 Budapest, Pf.:81

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint

 

10.3.        ÁSZF módosítása

Hörmann jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Copyright © 2024 Hörmann Hungária Kft.
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.